Pořadatelé

Předseda organizačního výboru TNS
starosta obce Zdeněk Tesařík

Programová rady TNS

Předseda programové rady: místostarosta Milan Trecha

Členové programové rady TNS

Pavel Balga

Marek Bartoš

MUDr. František Blažek

Mgr. Bohumil Gál

Mgr. Miroslav Havlík

Mgr. Art. Yvona Jandáková

Ing. Alena Studenitsch Janotová

František Kobzík

Hana Kobzíková

Jan Kružík

Julie Kučerová

Markéta Maláníková

Silvie Markovičova

Marta Ondrášková

MgA. Richard Pavlík

František Schulz

Zdena Šlichtová

Jaroslav Švach

Jaroslav Tuček

Ing. Rudolf Tuček

Miroslav Zahradník