22 Bře

Nové webové stránky festivalu

Vítáme vás na nových stránkách folklórního festivalu Podluží v písni a tanci ve Tvrdonicích. Najdete zde všechny aktuality, také kompletní program, všichni účinkující se můžou přes tyto webové stránky přihlásit do soutěží. Na stránkách budeme postupně zveřejňovat tématické příspěvky k Slavnostem, folklóru obecně, regionu Podluží a také budeme představovat významné osobnosti stojícími za věhlasem Slavností i celého Podluží.